ПРOФЕСИОНAЛНИ ТEЧНИ СAПУНИ

ДOЗАТОРИ

СEНЗОРНИ ДOЗАТОРИ

ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ

ПРOФЕСИОНАЛНИ ПOЧИСТВАЩИ ПРEПАРАТИ И ДEЗИНФЕКТАНТИ

ДOЗАТОРИ

КOНСУМAТИВИ

СAНИТАРНО ОБOРУДВАНЕ (ДИСПEНСЪРИ, СEШОАРИ)

  • За тоалетна хартия, за кърпи за ръце и кухненско руло.
  • За течен сапун.
  • За ароматизатор спрей ( с дистанционно).
  • Сешоари.

ДЪРЖAЧИ И МEДИЦИНСКИ ПOКРИВАЛА

ХAРТИЕНИ КOНСУМАТИВИ

Фирмата е производител на хaртиени кoнсумативи

  • тоaлетна хaртия
  • хaртиени къpпи за ръце
  • прoфесионални кухненски рулa
  • сaлфетки и други

Доставки и плащане

ДОСТАВКА

1. Извършване на доставка в град Пловдив и околността:

а) безплатна доставка в рамките на 48 до максимум 72 часа в зависимост от заявените количества и наличности. 
б) минимална поръчка - 40 лв. без ДДС.

2. Извърване на доставка в региона на град Асеновград, Пазарджик, Хисаря:


а) безплатна доставка се извършва до 72 часа от приемане на писмена/ на електронна поща или факс/ или устна заявка, съобразено с предварителния график на фирмата, минимална поръчка - 50 лв. без ДДС. 

3. Извършване на доставка с куриер в цялата страна:

а) доставките се извършват с куриерска фирма до 72 часа, в зависимост от заявените количества и наличности. 
б) обемисти и големи количества стоки се транспортират на карго палета

4. Цени за доставка:

Доставката се поема от купувача.

 

 


5. Срок на доставка:

а) по отношение на продукти, които са налични на склад към момента на заявката доставката се извършва в сроковете, посочени по-горе или по предварително индивидуално уговорени такива; 
б) по отношение на продукти, които не са налични на склад към момента на заявката, доставката се извършва в предварително индивидуално договорен срок на доставка. При неналични на склад продукти, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването им чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, КЛИЕНТЪТ може да избира между: 
- отказ от поръчката, при което преведената сума му се възстановява; 
- да направи заместваща поръчка за същата сума; 
- когато към момента на заявката стоките не са достъпни, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка. 

6. Доставките се извършват от ДОСТАВЧИКА със собствени транспортни средства или с логистични фирми, с които ДОСТАВЧИКА има сключен договор. 

а) ДОСТАВЧИКЪТ не носи каквато и да е отговорност за доставки, които КЛИЕНТЪТ транспортира по свое желание и за своя сметка. 
б) Придружаващи всяка доставка документи са данъчна фактура, приемо-предавателен протокол, товарителница и/или други документи, съпътстващи стоката съгласно изискванията на КЛИЕНТА. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме и подпише придружаващите я документи. 
в) Рискът от повреждане или загубване на стоката при доставката се носи изцяло от от КУРИЕРА, който извършва доставката и от КЛИЕНТА от момента, в който стоката му е предадена в негово владение. ДОСТАВЧИКЪТ не носи 
отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

 ПЛАЩАНЕ – ВИДОВЕ И УСЛОВИЯ.


1. Плащане в брой на цялата стойност по издадена фактура при доставка на място (наложен платеж) от КЛИЕНТА. 
2. Плащане в брой на цялата стойност по издадена фактура в офис на ДОСТАВЧИКА или при получаване на продуктите, доставени на място на КЛИЕНТА от ДОСТАВЧИКА. 
3. Авансово плащане по банков път на цялата фактурна стойност при извършване на заявка за доставка, като плащането се извършва по следната банкова сметка на ДОСТАВЧИКА при КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД, а именно: 
BIC код: KORPBGSF 
IBAN: BG52 KORP 9220 1019 3592 01 
* Използването на отложено плащане и/или отстъпки от цени е възможно само при индивидуално договаряне и след сключване на „Договор за доставка" с КЛИЕНТА, съдържащ изричните и конкретни уговорки между страните в тази насока. 

Нашите клиенти:

Информация

Условия

Контакти

Фирма Клийн трейд ЕООД

Тел./Факс: 0888 608 320; 032/ 64 3323; 0878 350 749
E-mail: office@cleantrade-bg.com

Форма за контакт