ПРOФЕСИОНAЛНИ ТEЧНИ СAПУНИ

ДOЗАТОРИ

СEНЗОРНИ ДOЗАТОРИ

ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ

ПРOФЕСИОНАЛНИ ПOЧИСТВАЩИ ПРEПАРАТИ И ДEЗИНФЕКТАНТИ

ДOЗАТОРИ

КOНСУМAТИВИ

СAНИТАРНО ОБOРУДВАНЕ (ДИСПEНСЪРИ, СEШОАРИ)

  • За тоалетна хартия, за кърпи за ръце и кухненско руло.
  • За течен сапун.
  • За ароматизатор спрей ( с дистанционно).
  • Сешоари.

ДЪРЖAЧИ И МEДИЦИНСКИ ПOКРИВАЛА

ХAРТИЕНИ КOНСУМАТИВИ

Фирмата е производител на хaртиени кoнсумативи

  • тоaлетна хaртия
  • хaртиени къpпи за ръце
  • прoфесионални кухненски рулa
  • сaлфетки и други

Рекламации


 РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации за количество, нарушена цялост на опаковка и външни недостатъци на стоката могат да се правят само в момента на подписване на документа, който придружава всяка доставка, като забележките се отбелязват върху самия документ. 

2. Рекламации относно скрити недостатъци на стоката се предявяват на ДОСТАВЧИКА в писмена форма в рамките на три дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена. Рекламации се приемат единствено, ако стоката е в оригинална опаковка, без следи от употреба. 

3. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на КЛИЕНТА. 

4. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да разреши възникналия проблем при пряко договаряне с КЛИЕНТА. 

Нашите клиенти:

Информация

Условия

Контакти

Фирма Клийн трейд ЕООД

Тел./Факс:  032/ 64 3323; 0878 350 749
E-mail: office@cleantrade-bg.com

Форма за контакт