ПРOФЕСИОНAЛНИ ТEЧНИ СAПУНИ

ДOЗАТОРИ

СEНЗОРНИ ДOЗАТОРИ

ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ

ПРOФЕСИОНАЛНИ ПOЧИСТВАЩИ ПРEПАРАТИ И ДEЗИНФЕКТАНТИ

ДOЗАТОРИ

КOНСУМAТИВИ

СAНИТАРНО ОБOРУДВАНЕ (ДИСПEНСЪРИ, СEШОАРИ)

 • За тоалетна хартия, за кърпи за ръце и кухненско руло.
 • За течен сапун.
 • За ароматизатор спрей ( с дистанционно).
 • Сешоари.

ДЪРЖAЧИ И МEДИЦИНСКИ ПOКРИВАЛА

ХAРТИЕНИ КOНСУМАТИВИ

Фирмата е производител на хaртиени кoнсумативи

 • тоaлетна хaртия
 • хaртиени къpпи за ръце
 • прoфесионални кухненски рулa
 • сaлфетки и други

Дезинфекциращ препарат за повърхности, 5 л.

Цените са без ДДС.

Цена: 68,00 лв
Описание

Дезинфекциращ препарат за повърхности, 5 л.

 • Почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности - фаянс, стъкло, метал;
 • Дезинфекция в обекти за производство и търговия с храни;
 • Дезинфекция на транспортни средства;
 • Дезинфекция в детски, здравни и лечебни заведения на всякакъв вид повърхности;
 • Повърхности и оборудване в кухненски сектори;
 • Тоалетни и повърхности в санитарни помещения;

В зависимост от степента на дезинфекция, разреждането е от 1 към 30 до 1 към 80.

Нашите клиенти:

Информация

Условия

Контакти

Фирма Клийн трейд ЕООД

Тел./Факс: 0888 608 320; 032/ 64 3323; 0878 350 749
E-mail: office@cleantrade-bg.com

Форма за контакт